Κρυσταλλοθεραπεία

Therapist placing quartz crystal on woman's forehead

Η Κρυσταλλοθεραπεία είναι μια αναγνωρισμένη εναλλακτική θεραπεία η οποία χρησιμοποιεί κρυστάλλους ( πολύτιμους και ημιπολύτιμους λίθους )για θεραπευτικούς σκοπούς. Αποτελεί μια ήπια θεραπευτική μέθοδο όπως πολλές άλλες ( αρωματοθεραπεία, φυτοθεραπεία, ομοιοπαθητική, ανθοϊάματα Bach κ.τ.λ. ).